Ročník 2013 - Reprezentace školy

Jméno Projekt
Jitka
Zderadičková
Bioplynová
stanice
Maršovice
Veronika Radová Vytápění pomocí
automatických
kotlů
Lucie Mašková Úspora energie v
domácnosti
Tereza Křížová Problematika
třídění odpadu
Tomáš Koubek Japonské topoly
jako obnovitelný
zdroj energie
Tereza Zítová Vytápění v
domácnostech
Marcela Šťastná Úspory ve
vytápění na ZŠ
Petrovice