Úspěšné projekty

KATEŘINA SEIDLOVÁ - Ekonomické zhodnoceni vytápěni pomoci obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Tato práce pojednává o tom, zda je ekonomičtější vytápět pomocí obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů energie. Práce se nejprve zabývá rodinným domem, který je vytápěn pevnými palivy – neobnovitelným zdrojem a domem, který je vytápěn geotermálními prameny.

V závěru bylo zjištěno, že je ekonomičtější vytápět pomocí geotermální energie. Ze začátku je to sice vysoká investice, ale investice se do pár let vrátí. Geotermální energie je výhodná pro vytápění větší plochy, a mimo jiné je to také pohodlnější.

MARTIN ŠEBEK – Skládka Přibyšice, výhra či prohra pro náš region?

Tato práce pojednává o skládce Přibyšice, která se nachází mezi městy Benešov a Neveklov ve Středočeském kraji. Dále se zabývá výhodami a nevýhodami modernizace skládky a jejich dopady na region. Cílem také bylo vyzkoumat, jak na skládku pohlížejí obyvatelé vesnice, co se jim na skládce líbí a co naopak nelíbí a v neposlední řadě vliv skládky na životní prostředí.

Se skládkou Přibyšice není nespokojená jen většina obyvatel, ale také ochránci přírody, nebo občané přilehlých obcí. Skládka výrazně narušila ráz krajiny a uložené škodliviny zde navěky zůstanou. Pouhým 4 procentům skládka nevadí, naopak proti skládce je 80 procent. Modernizaci uvítala jen třetina obyvatel.

TOMÁŠ KOUBEK – Japonské topoly jako OZE

Práce měla za úkol seznámit a poukázat na jeden z důležitých obnovitelných zdrojů, o kterém mnoho lidí neví. Jedná se o japonský topol, který se jako rychlerostoucí dřevina dá vypěstovat nezávisle, ekologicky a levně. Je vidět jen zřídka, stejně tak jako plantáže s touto dřevinou, která je stále nejrozšířenější pěstovanou rychlerostoucí dřevinou. Zpočátku se autor zaměřuje na původ topolu, výsadbu topolů, údržbu topolů a sklizeň topolů. V této části jsou také popsány schopnosti a využití topolu. V další části je spočítána finanční výnosnost topolu, při prodeji štěpky i dřeva a autor popsal, co vše je nutné k získání dotací na tento druh podnikání a práce s obnovitelnými zdroji. Autor touto prací poukazuje, jak ušetřit peníze nejen v rodinných rozpočtech na vytápění vlastních rodinných domů.

Cílem tohoto projektu bylo, seznámit veřejnost s japonským topolem, s obnovitelným zdrojem, který je nepochopitelně jenom minimálně zmiňovaný a známý. Dále měl tento projekt zjistit výnosnost při komerčním využití topolu. Z výpočtů bylo patrné, že palivové dřevo je několikanásobně výhodnější než štěpka, avšak sklízení topolů bylo nákladnější.