Enersol 2014

Enersol 2014

Stejně jako v předešlých letech se i tento rok naše škola, Obchodní akademie Neveklov, zúčastnila celorepublikové soutěže Enersol 2015. Studenti zde prostřednictvím svých projektů ukazují vztah k přírodě, která je ničena využíváním neobnovitelných zdrojů. Do soutěže se přihlásilo 14 žáků. Z nich byli v základním kole vybráni 3  žáci, kteří postoupili do krajského kola. Jednalo se o žáky ze 3. a 4. ročníků.

Na krajském kole v Benešově reprezentovali naši školu žáci Magda Pechová, Jan Jícha a Ivo Strohschneider. V kategorii Enersol a praxe Jan Jícha  z 3.A obsadil 1. místo se svojí prací MVE Kamenný Přívoz a Magda Pechová,rovněž ze 3.A,obsadila v téže kategorii 2. místo s prací Spalovna ZEVO Malešice. Oba  postoupili do celostátního kola.

V kategorii Enersol a popularizace obsadil Ivo Strohschneider 1. místo se svojí prací Prezentace Enersolu a postoupila do celostátního kola. Pozitivní byla další účast naší školy v projektu Enersol na celostátní konferenci dne 18.3. - 20.3.2015v Mohelnici. V jednotlivcích Ivo  Strohschneider obsadil 5. místo. Družstvo Středočeského kraje obsadilo 4. místo. Studenti, kteří dosáhli vynikajících výsledků, byli odměněni z prostředků OSRPŠ.

 

Zapsala: Ing. Václava Netolická