Environmentální výchova na ZŠ Jana Kubelíka

21.03.2018 19:31

Pro 2. a 3. třídu základní školy ZŠ Jana Kubelíka Neveklov byl vytvořen program na téma Odpad. Tato přednáška se uskutečnila v dubnu minulého roku (tj. 2017) na této základní škole v Neveklově a zúčastnilo se jí kolem 40 dětí. Byla vytvořena stručná prezentace o odpadu. V prezentaci bylo, co to vlastně je, jak ho rozdělujeme, co a jak můžeme třídit. Prezentace byla vytvořená tak, aby děti vše pochopily jasně a odpovídala úrovně 2. a 3. třídy ZŠ. Je ale jasné, že samotná teorie v podobě prezentace děti druhých a třetích tříd moc bavit nebude a lépe si třídění odpadu zapamatují, když jim to ukážeme v praxi. Díky této myšlence bylo rozhodnuto, že se děti rozdělí do skupinek a dostanou skupinovou práci, díky které si mohou i zasoutěžit a dostat odměnu. Cílem skupinové práce je, aby děti správně roztřídily domovní odpad. Nejprve tedy dostanou pracovní list, který jsem vytvořila. K pracovnímu listu dostanou také barvičky (modrá, žlutá, zelená), které odpovídají barvám kontejnerům. Jejich úkol byl vyluštit, jaké barvy kontejneru patří k odpadu, jako je plast, papír a sklo. Druhý úkol je podtrhnout/zakroužkovat/vybarvit kontejnery tak, aby odpovídaly tomu, jakou barvu doopravdy mají. Třetí úkol je vybrat, co nepatří do popelnice na zbytkový odpad. Na výběr měli možnosti od A do E a správnou odpověď zaznamenali do rámečku. Poté spojovaly názvy zařízení podle druhů odpadů, které se v nich zpracovávají. V pracovním listu se nachází také úkol s bludištěm, kde děti musely najít, jaké výrobky se dělají z recyklovaných odpadů. Nakonec děti správně roztřídily domovní odpad. Skupinka, která měla pracovní list hotový jako první a samozřejmě správně, vyhrála. Další kolo soutěže spočívalo v tom, že se děti dostaly do skupinek (již vytvořených) každý směs odpadu (sklo, papír, plast, zbytkový odpad, plechovky, kartony atd.) a správně roztřídily, co do jakého kontejneru patří. Kontejnery na třídění odpadu jsme si vypůjčili ze Základní školy Jana Kubelíka Neveklov. Zhodnotili jsme výsledky soutěže a vyhodnotili vítěze.

Laura Šťastná