Ročník 2016 - Reprezentace školy

Jméno

Projekt

Anna Janoušková

Možnosti vytápění v rodinných domech

Monika Janoušková

Recyklace elektrozařízení

Jan Jícha

Aerobní fermetor EWA

Pavlo Khamulyak, Václav Saska

Elektromobily

Hana Lahodová

Gutra, s. r. o.

Eliška Librová, Lucie Vyoralová

Biomasa

Tereza Procházková, Dominika Rumlová

Úspora el. energie v dom. pomocí el. spotřebičů

Tereza Toušová, Laura Šťastná

Malá vodní elektrárna Krhanice

Pavlína Černá

Analýza výuky ekologie na ZŠ

Daniel Hrubý, Ondra Konečný

Propagace Enersolu pomocí web stránek školy

Magdaléna Pechová

Papír, plast a sklo v přírodě je zlo!

Michaela Rákosníková 

Kalandář - obnovitelné zdroje ve Středočeském kraji