Ročník 2010 - Reprezentace školy

HLAVNÍ PROJEKTY
Jméno Projekt
Iveta
Matoušková
Větrná elektrárna
Kozmice
Veronika
Prokopcová
Vyuţití obnovitelných
zdrojů v regionu
Neveklovsko
Kristýna
Jedlanová
Analýza projektu
"Zelená úsporám"
Kateřina
Erhardová
Inteligentní dům 21.
století

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEJŠÍ KATEGORIE
Jméno Projekt
Jana Remešová Reklamní kampaň pro
Enersol
Lucie Šebková OZE
Martina
Pospíšilová
Kdo, z koho?
Jana Remešová Ekobořiči
Erika
Magnusová
Šetříme energií
Jan Hrkal Enersol
Iveta
Matoušková
Inteligentní dŧm 21.
století
Karolína
Obermaierová,
Kristýna
Dvořáková
Inteligentní dům
21.století
Barbora
Chalupná
Propagace ekologických
projektů stavební firmy