Ročník 2009 - Reprezentace školy

Jméno Projekt
Martin Šebek Skládka Přibišice, výhra či prohra
pro náš region?
Kateřina Seidlová Ek. zhodnocení vytápění RD pomocí
OZE a neobnovitelných zdrojů
energie
Martina
Pospíšilová
Jana Remešová
Sluneční energie a způsoby jejího
využití
Michal Buřič Ohodnocení využívání OZE
při provozu hotelu
Marek Vogeltanz
Lukáš Linh Hoang
Porovnání nízkoenergetického
a klasického domu
Kristýna Dáňová
Pavla Pohořalová
Budoucnost a my
Jana Remešová Enersol
Dušan Ryban
David Pavlík
Be or not to be……
Monika Severová
Kristýna Řondíková
Zelená energie
Rebecca Dvorská Nadějná budoucnost
Erika Magnusová Živly
Kristýna Dvořáková
Karolína
Obermeirová
OZE